แสดง 1 - 10 จาก 2007 รายการ

-ปลาสวยงามชนิดใดที่นิยมเลี้ยง

ปลาสวยงามชนิดใดที่นิยมเลี้ยง

ปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงที่เป็นปลาไทย ได้แก่ ปลากัด ปลากาแดง ทรงเครื่อง หางไหม้ กาเผือก น้ำผึ้ง เทวดา ส่วนปลาต่างประเทศ ได้แก่ ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร์ ปลาหมอสี ปลาเทวดา ปลาหางนกยูง ฯล...

ตำนานปลากัดไทย

ตำนานปลากัดไทย

ศัพท์และสำนวนที่เกียวกับปลากัด          ปลากัดมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในสมัยก่อนมาก ผู้ที่ชอบการกัดปลา เรียกว่า “นักเล...

ประเภทของปลากัด

ประเภทของปลากัด

          ปลากัดที่พบตามแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยมีอยู่  ๓  ชนิด แต่มีเพียงชนิดเดียวที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย  และแพร่หลายไ...