แสดง 1 - 10 จาก 1925 รายการ

ตำนานปลากัดไทย

ตำนานปลากัดไทย

ศัพท์และสำนวนที่เกียวกับปลากัด          ปลากัดมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในสมัยก่อนมาก ผู้ที่ชอบการกัดปลา เรียกว่า “นักเล...

ประเภทของปลากัด

ประเภทของปลากัด

          ปลากัดที่พบตามแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยมีอยู่  ๓  ชนิด แต่มีเพียงชนิดเดียวที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย  และแพร่หลายไ...