แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

          พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานช่างมีความสมบูรณ์ ในบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใ ...

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก

วิธีทำรังและลักษณะรังนก

          วิธีทำรังและลักษณะรังนก ต่างก็มีลักษณะแปลกๆ กันไปมาก เป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง รังที่นกทำได้ง่ายที่สุดคือ รังที่ทำอยู่กับพื้นดิน พื้นทราย โ ...

ประโยชน์ของตุ๊กตา

ประโยชน์ของตุ๊กตา

           ในกระบวนเครื่องเล่นของเด็กนั้น ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นที่นิยมกันมากทุกยุคทุกสมัย ตุ๊กตาไม่ว่าจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ตาม จะช่วยเป็นเครื่องมือ ...