แสดง 1 - 10 จาก 2452 รายการ

ขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง

ขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง

          โดยสรุปแล้ว การเกิดมะเร็งมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน ขั้นตอนของการเกิดมะเร็งแบ่งเป็น ๓ ระยะ ซึ่งเปรียบเสมือนโศกนาฏกรรม ๓ องค์จบซึ่งถ้านับระยะเวลาตั...

กรมประมงจะจัดให้มีการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง-หอยเป๋าฮื้อเมื่อไร

กรมประมงจะจัดให้มีการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อเมื่อไร

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หอยเป๋าฮื้อ กรมประมงจะจัดให้มีการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อเมื่อไร ...

-คำถาม:--ส่วนไหนของพรรณไม้น้ำที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

คำถาม: ส่วนไหนของพรรณไม้น้ำที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ส่วนของพรรณไม้น้ำที่นำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถใช้ได้ทุกส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญได้แก่ ยอด ตาข้าง ลำต้น ใบ หรือจากเซลล์เฉพาะอย่าง เช่น เอ็นโดสเปอร์ม ไข่อับเ...