แสดง 1 - 10 จาก 4896 รายการ

การตกแต่งเครื่องปั้น

การตกแต่งเครื่องปั้น

          การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรง และหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด  สัดส่วน  และพื้นที่ในการตกแต่ง ทั้งนี้เพื่...

เครื่องถ้วยล้านนา

เครื่องถ้วยล้านนา

           อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์-กลางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของภาคเหนือตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายแห่งเมืองนครเงินยางเชียงแสน เสด็จลง...

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

          เครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยนี้ผลิตขึ้นจากเตาในอำเภอเมืองสุโขทัย และที่อำเภอศรีสัชนาลัยเฉพาะภาชนะขนาดใหญ่ เช่น ไห ได้พบว่ามีแหล่งเตาเผาร่วมสมัยกัน...

เครื่องปั้นภาคเหนือ

เครื่องปั้นภาคเหนือ

          ในพ.ศ. ๑๘๓๙ พระเจ้ามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการปกครอง โดยรวมอาณาจักรหริภุญชัยกับแคว้นเชียงรายเข้าด้...

ปรอทที่เคลือบกระจกเงาเป็นอันตรายหรือไม่

ปรอทที่เคลือบกระจกเงาเป็นอันตรายหรือไม่

บ้านผมมีกระจกเงาในห้องน้ำ อายุการใช้งาน 22 ปี ปรอทที่ฉาบอยู่ด้านหลังลอกออกบ้างแล้ว ใต้กระจกมีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวดวางอยู่ เวลาน้ำสาดโดนกระจก มันจะลงมาเปียกแปรงด้วย จะอันตรายไหมครับ...

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

          เครื่องเคลือบชนิดนี้เป็นเครื่องเคลือบหลายสีกำเนิดขึ้นในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ชิง ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ แต่เป็นที่นิยมกันมากในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียน...

เครื่องถ้วยไทย

เครื่องถ้วยไทย

          เครื่องถ้วย  คำเรียกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่ส่งมาจากต่างประเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ...

เครื่องเบญรงค์

เครื่องเบญรงค์

          เครื่องเบญจรงค์ เป็นเครื่องปั้นเคลือบที่เขียนลายโดยวิธีลงยา (enamel) เป็นงานที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในรัชสมัยจักรพรรด...

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ-(ลพบุรี)

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

          วัฒนธรรมของรัฐลวปุระหรือละโว้ในประเทศไทยนั้น เป็นวัฒนธรรมที่กล่าวได้ว่าในระยะแรกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมทวารวดี จนเมื่อเมืองพระนคร หรือขอมโบราณ มีอ...

เครื่องดิน

เครื่องดิน

          ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ขั้นแรกคือ หัตถกรรมเครื่องดินเผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันและมีเจตจำนงที่จะแสดงออกถึงความนึกคิดและจิตใจของต...