แสดง 1 - 10 จาก 5113 รายการ

การตกแต่งเครื่องปั้น

การตกแต่งเครื่องปั้น

          การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรง และหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด  สัดส่วน  และพื้นที่ในการตกแต่ง ทั้งนี้เพื่...

เครื่องถ้วยล้านนา

เครื่องถ้วยล้านนา

           อาณาจักรล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์-กลางด้านการเมืองและวัฒนธรรมของภาคเหนือตั้งแต่สมัยพ่อขุนมังรายแห่งเมืองนครเงินยางเชียงแสน เสด็จลง...

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

          เครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยนี้ผลิตขึ้นจากเตาในอำเภอเมืองสุโขทัย และที่อำเภอศรีสัชนาลัยเฉพาะภาชนะขนาดใหญ่ เช่น ไห ได้พบว่ามีแหล่งเตาเผาร่วมสมัยกัน...

เครื่องปั้นภาคเหนือ

เครื่องปั้นภาคเหนือ

          ในพ.ศ. ๑๘๓๙ พระเจ้ามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการปกครอง โดยรวมอาณาจักรหริภุญชัยกับแคว้นเชียงรายเข้าด้...

ปรอทที่เคลือบกระจกเงาเป็นอันตรายหรือไม่

ปรอทที่เคลือบกระจกเงาเป็นอันตรายหรือไม่

บ้านผมมีกระจกเงาในห้องน้ำ อายุการใช้งาน 22 ปี ปรอทที่ฉาบอยู่ด้านหลังลอกออกบ้างแล้ว ใต้กระจกมีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวดวางอยู่ เวลาน้ำสาดโดนกระจก มันจะลงมาเปียกแปรงด้วย จะอันตรายไหมครับ...

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

          เครื่องเคลือบชนิดนี้เป็นเครื่องเคลือบหลายสีกำเนิดขึ้นในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ชิง ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ แต่เป็นที่นิยมกันมากในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียน...

แร่บอลล์เคยล์ใช้ทำอะไร-

แร่บอลล์เคยล์ใช้ทำอะไร

    ภาคเหนือพบที่ อ.เมือง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ อ.แม่ทะ จ. ลำปาง ภาคตะวันออกพบที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้พบที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ฯ อ.ฉวาง พิปูน จ. นครศรีธรรมราช บอลล์เคยล์ในท...

เครื่องถ้วยไทย

เครื่องถ้วยไทย

          เครื่องถ้วย  คำเรียกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่ส่งมาจากต่างประเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ...

เครื่องเบญรงค์

เครื่องเบญรงค์

          เครื่องเบญจรงค์ เป็นเครื่องปั้นเคลือบที่เขียนลายโดยวิธีลงยา (enamel) เป็นงานที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในรัชสมัยจักรพรรด...

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ-(ลพบุรี)

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

          วัฒนธรรมของรัฐลวปุระหรือละโว้ในประเทศไทยนั้น เป็นวัฒนธรรมที่กล่าวได้ว่าในระยะแรกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมทวารวดี จนเมื่อเมืองพระนคร หรือขอมโบราณ มีอ...