แสดง 1 - 10 จาก 6537 รายการ

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

          ลูกเห็บคือน้ำฟ้าที่เป็นของแข็งมีรูปร่างกลมๆ รูปคล้ายกรวยหรือรูปอื่น  ลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสขนาดใหญ่เท่านั้น    ซึ่...

เมฆ

เมฆ

          ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงต้นฤดูร้อน (พฤศจิกายนถึงมีนาคม) ปกติประเทศไทยจะมีท้องฟ้าโปร่ง และมีเมฆปกคลุมน้อยกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี เมฆที่ปกคลุมในช่วงด...

พายุฤดูร้อน-(Thunderstorms)

พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)

พายุฟ้าคะนอง หรือพายุฤดูร้อน (Thunderstorms)           พายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน หรือ เรียกว่า พาย...

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

          ลูกเห็บ หมายถึง หยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อน มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 – 50 มิลลิเมตร (0.2 – 2.0 นิ้ว) แต่ใ...

แม่คะนิ้ง

แม่คะนิ้ง

          แม่คะนิ้ง เป็นคำจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาพื้นเมือง...

เหมยขาบ

เหมยขาบ

         เหมยขาบ เป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ ที่ใช้เรียก ปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งที่เกาะบนใบไม้ใบ...

หิมะ

หิมะ

          หิมะ คือ ละอองน้ำแข็งที่ตกลงมายังพื้นโลก เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศลดลง ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C (32°F)...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

          ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก  ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาว ไม่ย...