แสดง 1 - 10 จาก 1765 รายการ

วันเกิด-สืบ-นาคะเสถียร-นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากร

วันเกิด สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากร

     31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 วันเกิด สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของไทย เดิมชื่อสืบยศ เกิดที่จังหวัดปราจีนบ...

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  หมายถึง  การใช้ การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ที่สำคัญได้แก่ ป่...

สืบ-นาคะเสถียร-หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ยิงตัวตาย

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยิงตัวตาย

     สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยิงตัวตายในบ้านพักที่เขตฯ เพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาการท...

วันป่าไม้โลก

วันป่าไม้โลก

     วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (World forestry day) เพื่อให้คนทั่วโลก เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ที่มีอยู่จำกัด โดยจะมีกิจก...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

          ๑. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธาร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองนี้ มีหน่วย...

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

          ป่าไม้ คือ สังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุมเนื้อที่กว้างใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ ...

วนอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

วนอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม  หมู่ 2 บ้านสว่าง ต.นายูง อ. นายูง จ. อุดรธานี 41380          ในปี 2518 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ กำนันตำบลนายูง อำเภอน...