แสดง 1 - 10 จาก 3857 รายการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ก่อนอื่นเราควรทราบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ ทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่ (non-renewable resources) เช่น สินแร่บางประเภท น...

การดำน้ำเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลหรือไม่

การดำน้ำเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลหรือไม่

          ธรรมชาติใต้ทะเลนั้นเปราะบางมาก เรามักจะได้พบเห็นภาพ นักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำ ทั้งแบบผิวน้ำและแบบ Scuba ตวัดปลายเท้าหรือเหยียบย่าง ลงบนปะการัง ทำให...

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

          ป่าชายเลน เป็นกลุ่มของสังคมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ...

ปะการัง

ปะการัง

          ปะการัง เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน มีลักษณะการดำรงชีพ ๒ แบบ คือ อยู่ตัวเดียว หรืออยู่ร่วมกันเ...

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อม-----

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดหลักในการดำเนินงาน ดังนี้คือ           ๑. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและส...

การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          ประเทศไทยได้เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่การวางแผนพัฒนาในระยะแรก ๆ ยังไม่ให้ความ สำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อ...