แสดง 1 - 10 จาก 3618 รายการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          ก่อนอื่นเราควรทราบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ ทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่ (non-renewable resources) เช่น สินแร่บางประเภท น...

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

          ป่าชายเลน เป็นกลุ่มของสังคมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ...

ปะการัง

ปะการัง

          ปะการัง เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูน มีลักษณะการดำรงชีพ ๒ แบบ คือ อยู่ตัวเดียว หรืออยู่ร่วมกันเ...

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อม-----

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดหลักในการดำเนินงาน ดังนี้คือ           ๑. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและส...

ทรัพยากรธรณี

ทรัพยากรธรณี

          ทรัพยากรธรณี มีส่วนสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ เช่น ถ่านหิน น้ำมันเหล็ก ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว เงิน ทอง มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุเห...

วันน้ำของโลก-

วันน้ำของโลก

          วันน้ำของโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาค...

ทรัพยากรดินและที่ดิน

ทรัพยากรดินและที่ดิน

           ดิน คือ เทหวัตถุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของต้นไม้  ดินประกอบด...