แสดง 1 - 10 จาก 3484 รายการ

นักเรียนที่ศึกษาจาก-การศึกษานอกโรงเรียน-มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยห

นักเรียนที่ศึกษาจาก การศึกษานอกโรงเรียน มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม่

นักเรียนที่ศึกษาจาก การศึกษานอกโรงเรียน มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ...

อยากทราบว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีแบบที่เรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ป่ะค่ะ-แล

อยากทราบว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีแบบที่เรียนทางอินเตอร์เน็ตได้ป่ะค่ะ แล้วถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศต้องการจะศึกษาต่อในระบบมัธยมศึกษาของเมืองไทยจะต้องทำยังไงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

nbsp ใครให้ข้อมูลได้กรุณาช่วยติดต่อกลับด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณกับคนด้อยโอกาศและที่รักและต้องการจะศึกษาต่อค่ะ daruneeanna hotmail com ขอบคุณมากค่ะ ...

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง

          การศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะเรียกว่า  การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษามูลฐาน  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ...

การจัดการศึกษาลักษณะต่าง-ๆ-

การจัดการศึกษาลักษณะต่าง ๆ

          นอกจากการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ระดับดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดการศึกษาลักษณะต่างๆ ที่ควรรู้ คือการฝึกหัดครู    ...

วันการศึกษานอกโรงเรียน

วันการศึกษานอกโรงเรียน

          การศึกษานอกโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการจั...

การศึกษา

การศึกษา

          ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเล่าเรียน  ค่าซื้อหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาห...

หากที่โรงเรียนต้องการไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ระหว่างช่วงทัศนศึกษา

หากที่โรงเรียนต้องการไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ระหว่างช่วงทัศนศึกษาอยู่นั้น จะต้องเตรียมการอย่างไร

หากที่โรงเรียนต้องการไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ระหว่างช่วงทัศนศึกษาอยู่นั้น จะต้องเตรียมการอย่างไร ...