แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

การเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ของโคนม

การเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ของโคนม

          การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากว่า 40 ปี ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น  ป...

วันเกิดแพนด้า-หลินปิง-อายุครบ-4-ปี

วันเกิดแพนด้า หลินปิง อายุครบ 4 ปี

หลินปิง เป็นแพนด้ายักษ์เพศเมียในสวนสัตว์เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จากการผสมเทียม ระหว่างช่วงช่วงและหลินฮุ่ย นับเป็นแพนด้าตัวแรกของโลกที่เกิดในประเทศเขตศูนย์...

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์

          วัวควายต้องสืบพันธุ์เพื่อทวีจำนวนและให้ผลิตผล  การผสมพันธุ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของการเลี้ยงวัวควาย วัวควายที่ให้ผลิตผลสู...

โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม

โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม

          การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเป็นอาชีพที่สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากว่า 40 ปี  รวมทั้งทำให้คนไทยมีโอกาสบริโภคนมมาก...