แสดง 1 - 10 จาก 2105 รายการ

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

          เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ดังน...

เครื่องเชื่อมกับตู้เชื่อมแตกต่างกันอย่างไร?-

เครื่องเชื่อมกับตู้เชื่อมแตกต่างกันอย่างไร?

     เครื่องเชื่อมเป็นเครื่องที่มีเครื่องยนต์ในตัว สามารถผลิตกระแสไฟที่ใช้สำหรับการเชื่อมได้เลย (บางรุ่นก็สามารถผลิตไฟต่างหาก สำหรับใช้ไฟแสงสว่าง ไฟสำรอง สำหรับงานอื่นๆ เปรียบเส...

ประเทศไทยเคยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-ครั้งแรกที่ไหนเมื่อไร?----

ประเทศไทยเคยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ครั้งแรกที่ไหนเมื่อไร?

        ที่บ้านอ่าวไผ่ ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2517 แต่ได้ระงับโครงการไว้ เพราะได้ค้นพบแหล่งพลังงานอื่น ซึ่งมีเพียงพอ ต่อการผลิตกระแสไ...

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

          เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cells) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิต...

-ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-กี่ปีจึงจะคุ้มทุน

ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กี่ปีจึงจะคุ้มทุน

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กี่ปีจึงจะคุ้มทุนราคาค่ากระแสไฟฟ้าจะถูกลงหรือไม่ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีอายุใช้งานนานเท่าใด ...