แสดง 1 - 10 จาก 1964 รายการ

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

          เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ดังน...

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

          เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cells) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิต...

-ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-กี่ปีจึงจะคุ้มทุน

ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กี่ปีจึงจะคุ้มทุน

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กี่ปีจึงจะคุ้มทุนราคาค่ากระแสไฟฟ้าจะถูกลงหรือไม่ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีอายุใช้งานนานเท่าใด ...

ความร้อนในร่างกายเอามาผลิตไฟฟ้า

ความร้อนในร่างกายเอามาผลิตไฟฟ้า

ความร้อนในร่างกายเอามาผลิตไฟฟ้า ร่างกายของมนุษย์สามารถสร้าง พลังงานได้มากมายแต่พลังงานเหล่านั้นถูกปล่อย ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ตอนนี้เค้ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่...