แสดง 1 - 10 จาก 1611 รายการ

-เมื่อปลูกมะละกอ-สามารถปลูกพืชสมุนไพรและพืชอื่น-ๆ-แซมได้หรือไม่-มีวิธีการปล

เมื่อปลูกมะละกอ สามารถปลูกพืชสมุนไพรและพืชอื่น ๆ แซมได้หรือไม่ มีวิธีการปลูกอย่างไร

nbsp เมื่อปลูกมะละกอ สามารถปลูกพืชสมุนไพรและพืชอื่น ๆ แซมได้หรือไม่ มีวิธีการปลูกอย่างไร ...

ที่ดินทำกิน-ภทบ.5

ที่ดินทำกิน ภทบ.5

ที่ภทบ.5 สามารถทำกินได้หรือไม่(ปลูกพืชผลทางการเกษตร) สามารถเข้าไปทำให้โล่งเตียนเพื่อเตรียมปลูกได้หรือไม่...

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือในภาชนะ

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือในภาชนะ

          การปลูกพืช  หรือเพาะเมล็ดโดยวิธีนี้ เป็นการเตรียมกล้าพืชเพื่อใช้ปลูกก่อนที่จะปลูกในแปลงหรือในกระถางถาวร โดยเพาะเมล็ดในเนื้อที่แคบๆ จนกระทั่ง...

การปลูกพืช

การปลูกพืช

          การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูกซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดิน เกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมวิธีการปลูกของเกษตรกรแบบ...

พันธุกรรมของพืช

พันธุกรรมของพืช

          กลไกทางพันธุกรรมของพืชขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของพืชในโครโมโซม ยีนเป็นหน่วยเล็กๆที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) หรือวัตถ...