แสดง 1 - 10 จาก 6311 รายการ

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล

           การปฐมพยาบาล (first aid) หมายถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ เจ็บป่วยรุนแรงอย่างกะทันหัน ณ...

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transporting)       การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ช่วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีหลักการและรู้จ...

ช่วยคนถูกไฟดูดอย่างไร

ช่วยคนถูกไฟดูดอย่างไร

ความรุนแรงของการถูกไฟดูดจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ● จำนวนโวลต์และแอมแปร์ ของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าสู่ร่างก...

การปลูกกระดูกข้ามคน

การปลูกกระดูกข้ามคน

          เนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทำหน้าที่ร่วมกัน  และเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย     &nb...

ระบบกล้ามเนื้อกระดูก-และข้อ

ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ

กล้ามเนื้อ          แรงหดตัวของกล้ามเนื้อลดน้อยลง เนื่องมาจากปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานานๆทำให้เกิดการฝ่อ...

หัวใจหยุดเต้น

หัวใจหยุดเต้น

          ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด จมน้ำ ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ หรือช็อกจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ ผู้ช่วยเหลือจะไม่สามารถคลำชีพจรบร...

กระดูกหัก

กระดูกหัก

           กระดูกหัก (fracture) หมายความถึงกระดูกแยกออกจากกัน ก่อให้เกิดความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เ...

แคลเซียม-(-Calcium-)

แคลเซียม ( Calcium )

แคลเซียมคืออะไร หากจะให้บอกถึงเกลือแร่สักตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆ ต่อร่างกายหนึ่งในนั้นจะต้องมี แคลเซียม เรารู้จัก แคลเซียม มานานในแง่ของการช่ว...

การหักลดหย่อน

การหักลดหย่อน

nbsp nbsp ผู้มีเงินได้ มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้างค่ะ ...