แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

การทำแท้ง

การทำแท้ง

          ความหมายของการแท้ง           การแท้ง  หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก ...

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

          เมื่อเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนา คงจะไม่มีทางออกอื่นใดดีไปกว่าการทำแท้ง เนื่องจากกฎหมายของบ้านเมืองเราอนุญาตให้ทำแท้งได้ ด้วยเหตุผลทางการแพท ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

           หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ ซึ่งเขียนโดย วอล์เคอร์ (Kenneth Walker, ค.ศ. ๑๙๕๙) กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...