แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วิธีติดตาต่อกิ่ง

วิธีติดตาต่อกิ่ง

          ในการติดตาต่อกิ่งต้นพืช  มีวิธีการต่างๆ ที่จะทำได้หลายวิธี แต่พอจะแบ่งเป็นวิธีใหญ่ๆ ได้ ๓ วิธี คือ      &nbs ...

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

          การติดตาต่อกิ่ง   เป็นศิลปะของการเชื่อม ส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน  เพื่อที่จะให้ส่วนของพืชนั้นๆ  ติดต่อกันและเจริญต่อไปเหมื ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

          การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด  ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

          พืชที่เราต้องการขยายพันธุ์เพื่อให้พอกินพอใช้นี้  อาจจะแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ ๓ พวก คือ        &nb ...