แสดง 1 - 10 จาก 465 รายการ

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์

          ดังได้กล่าวมาแล้วว่านักสัตวศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่สัตว์ต่างๆทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ชื่ ...

ชั้นและชื่อช้างเผือก

ชั้นและชื่อช้างเผือก

          ชั้นของช้างเผือกมี ๓ ชั้น คือ ช้างเผือกเอก ช้างเผือกโท และช้างเผือกตรี การจะกำหนดว่า ช้างเผือกเชือกใดจะเป็นชั้นใดนั้นตำราคชลักษณ์กำหนดไว้ว่า ...

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์*

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์*

          การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์มีหลักเกณฑ์สำคัญก็คือ ต้องตั้งเป็นภาษาละติน หรือถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องทำให้มีลักษณะเป็นภาษาละตินเสียก่อนหลักการตั ...

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

          ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่หลากหลายมากบางชนิดมีหลายชื่อ และบางชนิดเรียกชื่อซ้ำกัน ทั้งที่เป็นคนละต้น ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นชนิดใด ทางวิทยาศาสตร์ใ ...