แสดง 1 - 10 จาก 1595 รายการ

การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนอื่นๆ

การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนอื่นๆ

การตอนกิ่ง (Layering)          การตอนกิ่ง  เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ใช้กันมานานและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวสวนทั่วๆไป&nbs...

การขยายพันธุ์ลำไย-โดยการทาบกิ่ง

การขยายพันธุ์ลำไย โดยการทาบกิ่ง

การเตรียมต้นตอ เลือกต้นตออายุประมาณ 1-2 ปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4-1.0 เซนติเมตร นำต้นตอมาล้างรากและตัดรากบางส่วนออก นำไปจุ่มในสารเร่งราก IBA ความเข้มข้น 8,000-10,000 ส่วนต่อ...

วิธีการแก้ไขดินเค็มสำหรับการปลูกพืช

วิธีการแก้ไขดินเค็มสำหรับการปลูกพืช

การปลูกข้าว - ขังน้ำในแปลงนาเพื่อชะล้างคราบเกลือแล้วระบายออกไป ควรทำ 2 - 3 ครั้ง จึงไถพรวน - ใส่อินทรีย์วัตถุ เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 2 ตัน/ไร่ ในช่วงเตรียมดิน หรือใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสนอัฟริก...

เข็มพิษณุโลก

เข็มพิษณุโลก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora hybrid. ชื่อวงศ์: RUBIACEAE ชื่อสามัญ : Ixora  hybrid ...

กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Wedelia trilobata  (L.) Hitch ชื่อวงศ์: COMPOSITAE ชื่อสามัญ:  Climbing We...

เข็มญี่ปุ่น

เข็มญี่ปุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora    Sp. ชื่อวงศ์: RUBIACEAE   ชื่อสามัญ : kemyipun ชื่อท้องถิ่น:  เข็มญี...