แสดง 1 - 10 จาก 6562 รายการ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตของคนมากมาย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ฝากข้อความรูป การรายงานผลการโอนเงินผ่านทาง SMS  การใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลการผ่า...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

          การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ คือการผ่าตัดใส่หัวใจใหม่ เข้าไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจระยะสุดท้าย เพื่อใช้ทำงานแทนหัวใจเดิม ที่นิยมทำ ในปัจจุบัน คือใช้หัว...

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ สถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2005 ประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71 และในปล...

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

          การผ่าตัดเปลี่ยนปอด มีสองชนิด คือการผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียว หรือสองข้างกระทำในผู้ป่วยโรคปอดพิการที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถให้การรักษาด้วยยา หรื...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

          การผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดพร้อมกันทำสำเร็จครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ และในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕...