แสดง 1 - 10 จาก 7022 รายการ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตของคนมากมาย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ฝากข้อความรูป การรายงานผลการโอนเงินผ่านทาง SMS  การใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลการผ่า...

หมอดมยาเป็นใคร-?

หมอดมยาเป็นใคร ?

พญ. จริยา เลิศอรรฆยมณี อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า วิสัญญีแพทย์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "หมอดมยา” มีหน้าที่หลักคือ           ให้การระงับ...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

          การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ คือการผ่าตัดใส่หัวใจใหม่ เข้าไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจระยะสุดท้าย เพื่อใช้ทำงานแทนหัวใจเดิม ที่นิยมทำ ในปัจจุบัน คือใช้หัว...

ผู้ป่วยสมองเสื่อมเมื่อป่วยแล้วจะมีชีวิตอายุได้อีกนานเท่าไร?

ผู้ป่วยสมองเสื่อมเมื่อป่วยแล้วจะมีชีวิตอายุได้อีกนานเท่าไร?

     แล้วแต่สาเหตุของสมองเสื่อมและความรุนแรงของปัจจัยนั้นๆ เป็นการยากที่จะพบว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตได้อีกนานเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมของผู้ป่วย แ...

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ สถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2005 ประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71 และในปล...

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

          การผ่าตัดเปลี่ยนปอด มีสองชนิด คือการผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียว หรือสองข้างกระทำในผู้ป่วยโรคปอดพิการที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถให้การรักษาด้วยยา หรื...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

          การผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดพร้อมกันทำสำเร็จครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ และในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕...

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

       เริ่มจากตรวจการสบฟัน พิมพ์ปาก และเอ็กซ์เรย์เหมือนการจัดฟันทั่วไป แต่เมื่อทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทางทันตกรรมวินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุมาจากกระดูกขากรรไกร ทัน...