แสดง 1 - 10 จาก 58 รายการ

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

          สรีรวิทยา (Physiology) มีต้นกำเนิดมาจากนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกโบราณ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสรี...

แฮร์มันน์-วอน-เฮล์มโฮลทซ์-แพทย์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเสียชีวิต

แฮร์มันน์ วอน เฮล์มโฮลทซ์ แพทย์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเสียชีวิต

     แฮร์มันน์ วอน เฮล์มโฮลทซ์ (Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz) แพทย์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เสียชีวิต เฮล์มโฮลทซ์เกิดที่เ...

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

          ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม จะพบว่ามีปัญหาปวดเข่า นั่งยองๆไม่ได้ ขึ้นลงบันไดลำบาก นั่งเก้าอี้เตี้ยแล้วลุกยาก เหล่านี้ล้วนจำกัดความสามารถ...

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ชีววิทยา วิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิต ขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆ อีกหลายสาขา ได้แก่ 1. จุลชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ...

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา-เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

          ในทางชีวภาพนั้น ขอบเขตระหว่างประชากรวัยกลางคนกับวัยสูงอายุไม่สามารถขีดคั่นได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา...

โรคตา

โรคตา

          การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจัง เริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๒๓-๒๔ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆ ของตา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อวิทยาศาสต...

การปลูกกระดูกข้ามคน

การปลูกกระดูกข้ามคน

          เนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทำหน้าที่ร่วมกัน  และเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย     &nb...

สรีรวิทยา-:-ระบบการหายใจ

สรีรวิทยา : ระบบการหายใจ

          การหายใจ  คือขบวนการนำออกซิเจนเข้าไปในปอดซึมเข้าไปทั่วร่างกาย พร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นขับออกจากร่างกายท...