แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

          กายวิภาคศาสตร์ เป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งในด้านโครงสร้าง ลักษณะ รูป ...

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

          ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม จะพบว่ามีปัญหาปวดเข่า นั่งยองๆไม่ได้ ขึ้นลงบันไดลำบาก นั่งเก้าอี้เตี้ยแล้วลุกยาก เหล่านี้ล้วนจำกัดความสามารถ ...

ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างและหลังดมยาสลบ

ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างและหลังดมยาสลบ

           ผลแทรกซ้อนจะเกิดได้น้อยมากในมือของวิสัญญีแพทย์ที่ละเอียดรอบคอบและมีความชำนาญ นอกจากนี้โรคที่ผู้ป่วยมีอยู่เองยังจะมีผลที่จะทำให้ผลแทรกซ้อ ...

การปลูกกระดูกข้ามคน

การปลูกกระดูกข้ามคน

          เนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทำหน้าที่ร่วมกัน  และเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย     &n ...