แสดง 1 - 10 จาก 58 รายการ

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

          สรีรวิทยา (Physiology) มีต้นกำเนิดมาจากนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกโบราณ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสรี...

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

          ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม จะพบว่ามีปัญหาปวดเข่า นั่งยองๆไม่ได้ ขึ้นลงบันไดลำบาก นั่งเก้าอี้เตี้ยแล้วลุกยาก เหล่านี้ล้วนจำกัดความสามารถ...

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง

ชีววิทยา วิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิต ขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆ อีกหลายสาขา ได้แก่ 1. จุลชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ...

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา-เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

          ในทางชีวภาพนั้น ขอบเขตระหว่างประชากรวัยกลางคนกับวัยสูงอายุไม่สามารถขีดคั่นได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา...

โรคตา

โรคตา

          การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจัง เริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๒๓-๒๔ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆ ของตา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อวิทยาศาสต...

การปลูกกระดูกข้ามคน

การปลูกกระดูกข้ามคน

          เนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทำหน้าที่ร่วมกัน  และเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย     &nb...

สรีรวิทยา-:-ระบบการหายใจ

สรีรวิทยา : ระบบการหายใจ

          การหายใจ  คือขบวนการนำออกซิเจนเข้าไปในปอดซึมเข้าไปทั่วร่างกาย พร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นขับออกจากร่างกายท...