แสดง 1 - 10 จาก 1125 รายการ

นายรักเกียรติ-สุขธนะ-ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

     15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากต้องการยุติข่าว...

คนที่นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปใช้ในทางทุจริต

คนที่นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปใช้ในทางทุจริต

ถ้ามีบุคคลนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ไปใช้ในทางที่มิชอบหรือทุจริต บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ...

มโน-หมายถึง

มโน หมายถึง

มโน แปลว่า ใจ, ความคิด, อยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกันคือ จิต มนัส เป็นอายตนะภายในอย่างสุดท้ายใน 6 อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใ...

การแต่งกายของชนกลุมน้อยหยี

การแต่งกายของชนกลุมน้อยหยี

การแต่งกายของชนกลุ่มน้อยหยี ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายและลักษณะการแต่งกายของผู้หญิง ประเพณีและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหยี ...