แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

เพลงเกียรติยศ

เพลงเกียรติยศ

เพลงสรรเสริญพระบารมี          ธรรมเนียมการบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความเคารพ มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ...

วันรัฐธรรมนูญไทย

วันรัฐธรรมนูญไทย

          วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า...

พระราชดำรัส-สมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินีนาถ-11-สิงหาคม-2550

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2550

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สว...

กฐินหลวง

กฐินหลวง

          เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามายังสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างสถิตย์สถาพร ประชาชนไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประ...