แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ตับอักเสบ เอ

ตับอักเสบ เอ

          โรคนี้มีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อ  เช่น  ตับอักเสบที่มีเชื้อติดต่อได้  ตับอักเสบชนิดระบาด ตับอักเสบที่ติดต่อทางการกิน  &nbs ...

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

          อนุภาคไวรัส   มีขนาดตั้งแต่  ๑๐  มิลลิไมครอน  ถึง ๒๕๐ มิลลิไมครอน* ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์  แต่ละไวรัสจะม ...

โรคตา

โรคตา

          การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจัง เริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่ ๒๓-๒๔ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆ ของตา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อวิทยาศาสต ...

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

          โรคติดต่อ  หมายถึง  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย  อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเ ...