แสดง 1 - 10 จาก 3324 รายการ

กฤษณาสอนน้อง

กฤษณาสอนน้อง

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ กฤษณาสอนน้อง หรือ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ nbsp nbsp มีที่มาจากไหน ...

หมวดวรรณคดีร้อยกรอง

หมวดวรรณคดีร้อยกรอง

โคลงโลกนิติ           มีจำนวน ๔๒๐ บท เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเดชาดิศร กวีที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ...

เข็มซ่อนปลาย

เข็มซ่อนปลาย

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กฤษณา อโศกสิน เขียนนิยายไว้เรื่องหนึ่งชื่อ nbsp |เข็มซ่อนปลาย| เราชอบมาก nbsp ความชอบนี้โยงมาถึงคำถามว่า เข็มซ่อนปลายมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เกี่ยวกันไ...

หมวดอักษรศาสตร์

หมวดอักษรศาสตร์

          ในบรรดาผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการจารึกสรรพวิชาลงในจารึกวัดพระเชตุพน นั้นก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวี...

กฤษณากลั่นคืออะไร

กฤษณากลั่นคืออะไร

ได้ยินชื่อยากฤษณากลั่นมานานแล้ว ดูเหมือนจะตรากิเลน อยากรู้ว่ากฤษณากลั่นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ปวิตร์ กรุงเทพฯ...

ฉันท์

ฉันท์

          คำประพันธ์ประเภทฉันท์นี้ไทยได้แบบอย่างมาจากคัมภีร์วุตโตทัย  ซึ่งเขียนไว้เป็นภาษาบาลี สันสกฤต แต่ไทยเรานำมาคัดเลือกและดัดแปลงใช้ให้เข้ากับลัก...

อยากทราบประวัติความเป็นมาของไม้กฤษณา-ในประเทศไทย-ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้า

อยากทราบประวัติความเป็นมาของไม้กฤษณา ในประเทศไทย ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง

อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้กฤษณา เริ่มต้นจากการปลูกเพาะพันธ์จนถึงการจำหน่าย ราคาเป็นต้น...