แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

          ปัญหาด้านสรีรวิทยาการบินที่สำคัญ มักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความกดบรรยากาศ ปริมาตรของก๊าซ และอุณหภูมิ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความร ...