แสดง 61 - 70 จาก 74 รายการ

การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว
หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

         สมมติว่ากรรมวิธีหนึ่งทำได้สำเร็จด้วยขั้นตอน2ขั้นมีวิธีmวิธีที่จะทำขั้นตอนแรกและสำหรับแต่ละทางเลือกของขั้นตอนแรกมีวิธีn วิ ...

การจัดหมู่ (Combinations)

การจัดหมู่ (Combinations)

         พิจารณาการจัดเรียงที่ไม่คิดอันดับมาเกี่ยวข้องเช่นไพ่หนึ่งสำรับประกอบด้วยไพ่52ใบมี4ชุดคือดอกจิก(Clubs)ข้าวหลามตัด(Diamonds) ...