แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

           คำว่า "หอม" นั้น หมายถึง การรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่า ฆานประสาท เมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศ แล้วรับรู้ว่า ...

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

          ในการปลูกไม้ดอกประดับแปลงเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ ชนิดและพันธุ์ไม้ดอก การเตรียมต้นพันธุ์& ...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข ...

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

          พรรณไม้ดอกหอมที่พบขึ้นในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชียเขตร้อน ที่เคยมีรายงานไว้ก่อนแล้ว จากข้อมูลเพิ่มเติมเป็นบางส่วน ดังนี้ ...