แสดง 1 - 10 จาก 227 รายการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่ง มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยโร ...

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

          เมื่อการก่อสร้างตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เจ้าของบ้านจะต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวง    หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภ ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๖๐๐  เมกะวัตต์ ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุ ...

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ยูเรเนียม การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การเดินเครื่ ...

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

          เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ดังน ...

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          กล่าวอย่างกว้างๆ ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ น้ำที่ใช้ระบายความร้อน รวมทั้งเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วย ถังปฏิ ...

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

           โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่จะต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าห ...