แสดง 1 - 10 จาก 508 รายการ

ม้า

ม้า

nbsp nbsp ม้าอะไร คนนั่งได้ขี่ แต่ไม่ยอมวิ่ง ...

ทำไมแพะต้องรับบาปแกะรับแทนไม่ได้หรอ

ทำไมแพะต้องรับบาปแกะรับแทนไม่ได้หรอ

"แพะรับบาป" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายว่าเป็นสำนวน ซึ่งหมายถึงคนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทำกรรมนั้น         ส่วนที่มาของสำนวนนี้ พจ...