แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

ความรู้

ความรู้

สฺรวทฺรเวฺยษุ วิไทฺยว ทฺรวฺยมาหุรนุตฺตมมฺ อหารฺย ยตฺวา ทนรฺ มตฺวา ทกฺษยตฺวาจฺจ สรฺวท หิโตปเทศ ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์ คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร้ เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต มานา โจรจักเบียน บ่ ได...

เพลง-คือหัตถาครองพิภพ

เพลง คือหัตถาครองพิภพ

เนื้อเพลง / Tittle : คือหัตถาครองพิภพศิลปิน / Artist : ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ สองมือที่ดูนิ่มนวลอ่อนโยนสองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้นสองมือที่ดูไม่มีความส...

เพลงวันแม่

เพลงวันแม่

เพลงวันแม่ เพลงใครหนอ ใคร หนอ รักเรา เท่าชีวี ใคร หนอ ปราณี ไม่มีเสื่อมคลาย ใคร หนอ รักเราใช่เพียงรูปกาย รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ใคร หนา ใคร หน...

วิธีดูเนื้อคู่

วิธีดูเนื้อคู่

          สิทธิการิยะ ถ้าจะดูเนื้อคู่ไซร้ ท่านให้ดูโดยวิธีดูเลข คือ ให้เอา วัน/เดือน/ปี เกิดปัจจุบันของท่านบวกกัน บวกได้เท่าไรแล้วเอา ๗ คูณ แล้วเอา ๙ หา...

-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

        ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่า ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ ...

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย

     วันนี้ สังคมได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยกันอย่างมาก แม้แต่รัฐบาลเองก็ตั้ง "กระทรวงวัฒนธรรม" ซึ่งแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดการ และการบริการงานวัฒนธรรม...