แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

          หมูตัวเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือผสมไม่ได้ผล จะกลับเป็นสัดอีกระหว่างทุกๆ ๑๘-๒๔ วัน หรือโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๑ วัน แต่ถ้าผสมได้ผล ก็จะไม่กลับเป็น ...

แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

          แมลงที่มีความสำคัญและเป็นอุปสรรคกับการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ จำพวกใหญ่ๆ คือ     &n ...

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

          ฝักข้าวโพดจะแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้เมื่อเปลือกหุ้มฝักเริ่มมีสีฟาง  ทางที่ดีควรปล่อยข้าวโพดทิ้งไว้ในแปลงให้แห้งดีเสียก่อน  เพื่อทุ่นเวลาใ ...

การให้อาหารสัตว์

การให้อาหารสัตว์

          อาหารไก่ ใส่ในรางให้กินตลอดเวลา ใช้รางยาวติดข้างกรงไก่ ไก่จะยื่นคอลอดซี่กรงออกไปจิกกินอาหารตามชอบใจ รางอาหารอาจทำด้วยไม้ห ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

          การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมาย ในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายท ...