แสดง 1 - 10 จาก 2623 รายการ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

          โรคปอดอักเสบ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชรา ท...

กินรังนกมีประโยชน์จริงหรือไม่?

กินรังนกมีประโยชน์จริงหรือไม่?

รังนก ชาวจีนแต่โบราณถือว่ารังนกเป็นอาหารบำรุงชั้นเยี่ยม มีสรรพคุณในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ช่วยบำรุงปอด บรรเทาอาการไอเรื้อรัง และช่วยฟื้นฟูร่างกายในระยะพัก...

รังนกมีประโยชน์หรือไม่

รังนกมีประโยชน์หรือไม่

รังนก ชาวจีนแต่โบราณถือว่ารังนกเป็นอาหารบำรุงชั้นเยี่ยม มีสรรพคุณในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ช่วยบำรุงปอด บรรเทาอาการไอเรื้อรัง และช่วยฟื้นฟูร่างกายในระย...