แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า  venereal  diseases  หรือ VDแต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้ ...

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ชันสูตร

          การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายนั้น มีกลไกต่างๆ สลับซับซ้อนอยู่อย่างมากมาย  มีขบวนการทางชีวเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมาก เมื่อใดที่เก ...