แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

          โรคนี้มีชื่อพ้องว่า โรคกลัวน้ำหรือโรคหมาบ้า หรือโรคหมาว้อ           เชื้อต้นเหตุ ...