แสดง 1 - 10 จาก 1091 รายการ

ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ที่จอดรถต้องเปิดไฟส่องสว่างโดยใช้โคมไฟเล็ก โคมไฟท้าย และโคมไฟส่องป้ายทะเบียน   ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก...

ที่มาของทางม้าลาย

ที่มาของทางม้าลาย

สัญลักษณ์ของทางลายขาว-ดำ ที่มีไว้สำหรับให้คนข้ามถนน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า \'ทางม้าลาย\' นั้นแท้จริงแล้วในตอนแรกหาได้เป็นสีขาวกั...

ที่มาของ-ทางม้าลาย

ที่มาของ ทางม้าลาย

สัญลักษณ์ของทางลายขาว-ดำ ที่มีไว้สำหรับให้คนข้ามถนน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า \'ทางม้าลาย\' นั้นแท้จริงแล้วในตอนแรกหาได้เป็นสีขาวกับสีดำอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันไม่   ...

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

          เมื่อการก่อสร้างตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เจ้าของบ้านจะต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้านครหลวง    หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภา...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

          ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น โดยควบ...

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าใ...

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง (Loy Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้ง...