แสดง 1 - 10 จาก 169 รายการ

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

            เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphoresce ...

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

          เราจะลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามลำดับขั้นวิวัฒนาการ เริ่มจากพวกที่มีวิวัฒนาการน้อยกว่า  จนถึงพวกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสุด ...

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

          การใช้แสงไฟเป็นสัญญาณส่งข่าวได้มีมานานกว่า  ๒,๐๐๐ ปีแล้ว ชาวกรีกโบราณรู้จักใช้คบเพลิงส่งข่าวสารโดยส่งสัญญาณแทนตัวอักษรทีละตัวๆในสมัย ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

          แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง มีความสามารถที่จะทำงานได้ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ (ดูเรื่องพลังงาน) สิ่งที่สนับสนุนให้เห็นว่าแสงเป็นพ ...

โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด

โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด

          ในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิพลของแสงแดดที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ผิวหนังเป็นด่านแรกข ...

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

ปฏิกิริยาการเรืองแสงในสิ่งมีชิวิต

            ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงชนิดต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้น  สิ่งที่มีผู้พยายามศึกษา ปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เป็นชนิดแรกคือ ...