แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด

          เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจเรียกว่า กฎหมายบริหารบัญญัติการออกกฎหมายประเภทนี้ถือว่าเป็นการออกกฎหมายในกรณีพิเศษที่ถือเป็...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

          การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร (รำ) ฉะนั้น ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆ และตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำรา แล้วคิดร้อ...

Universal-Banking:-ต้นเหตุสู่ความล่มสลายของระบบสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา

Universal Banking: ต้นเหตุสู่ความล่มสลายของระบบสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา?

     นอกเหนือจากการตามล่าหาแพะที่จะต้องเกิดขึ้นกับกรณีการเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่อาจจะต้องมีการเร่งทบทวนเกี่ยวกับชุดความคิดในเรื่องนโยบายของรัฐชาติต่างๆในเร...

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

             การวางแผนในลักษณะนี้เป็นการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ทรั...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ...

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

          องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ.๑๙๔๕) มีวัตถุประส...

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

          สำหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนี้ การวางแผนจะกระทำได้ยาก เนื่องจากบ้านเรือนตั้งกระจาย  มีเนื้อที่กว้างขวาง  ในประเทศไทย  รัฐจัดรูปแบบข...