แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

นอนกัดฟัน

นอนกัดฟัน

พอจะทราบไหมว่า อะไรเป็นสาเหตุของการนอนกัดฟัน และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ แมลงปอ จ สมุทรปราการ ...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

           การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธี เช่น เลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในคอกเฝือก หรือที่ล้อมขังในร่องสวน และในบ่อ แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในกิจการเกษตร

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในกิจการเกษตร

          ประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมกิจการเกษตร เพื่อการเพิ่มปริมาณผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ดังต่อไปนี้ก...

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

          กุ้งกุลาดำเคยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่าส่งออกปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท     แต่เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดใน...

การเลือกสถานที่สำหรับเลี้ยงผึ้ง

การเลือกสถานที่สำหรับเลี้ยงผึ้ง

          การเลี้ยงผึ้งให้ได้ผลิตผลน้ำผึ้งและเกสรนั้น ผู้เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเลือกหาสถานที่ ตลอดจนสภาพบริเวณที่ตั้งรังผึ้งให้เหมาะสม เพื่อที่จ...

30-เรื่องน่ารู้ของแมลง

30 เรื่องน่ารู้ของแมลง

30 เรื่องน่ารู้ของแมลง (รู้แล้วจะอึ้ง!!)          - ระยะไข่ของแมลงที่ยาวนานที่สุด: 9เดือนครึ่ง ในไข่...

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

          อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยรอบอ่าง...

การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

การเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

          ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน  ที่มีพันธุ์กล้วยไม้ป่านานาชนิดอยู่ตามธรรมชาติ   สามารถจะนำมาศึกษาเพาะเลี้ยง  เพื่อการอนุรักษ์&n...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-----

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

          หมู่เกาะพยาม เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเหนือ-ใต้ ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดนสาธาร...

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

          เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่น...