แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

 การเจริญเติบโตของแมลง

การเจริญเติบโตของแมลง

          เนื่องจากแมลงมีเปลือกลำตัวแข็ง การเติบโตของร่างกายจึงมีจำกัด เมื่อร่างกายโตจนคับเปลือก แมลงจะโตต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องลอกเปลือกลำตัวเก่าท ...