แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สาคู

สาคู

          เมื่อกล่าวถึงต้นสาคู  มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็น แต่ก็มีมากที่เคยได้ยินและรู้จักและมีความรู้แตกต่างกันออกไป  บางคนนึกถึงต้น ...

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

          ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนว่า  มีการนำมันสำปะหลังมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร  และอย่างไรแต่สันนิษฐานกันว่าคงมีผู้นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแห่งใด ...

มันสัมปะหลัง

มันสัมปะหลัง

          มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย เพราะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศ  กสิกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังกันทั่วประ ...

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

          เนื่องจากหัวมันสำปะหลังเป็นที่สะสมแป้งจึงเป็นอาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไอเดรตที่ให้พลังงานสำหรับมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้ในอุตสาหกรร ...

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

          ในประเทศไทยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารจำนวนน้อยมาก  ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปทำแป้ง และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้นและมันอัดเม็ด ในปี&nb ...