แสดง 1 - 10 จาก 2712 รายการ

อาหารแนวธรรมชาติบำบัด

อาหารแนวธรรมชาติบำบัด

ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารแนวธรรมชาติบำบัด 1. เชื่อกันว่าอาหารสามารถที่จะรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งสามารถล้างพิษที่อยู่ในร่างกาย ออกไปได้2. อาหารแนวธรรมชาติบำบัด จะต้องทาน...

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

          ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าถึงธรรมชาติและองค์ประกอบของภาษาแพร่หลายมากทั้งในซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ในประเทศไทยมีการสอน "ภาษาศาสตร์&quo...

มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์แต่ละประเภทขณะเดินเครื่องอยู่กับที่อยู่ในระดับที่

มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์แต่ละประเภทขณะเดินเครื่องอยู่กับที่อยู่ในระดับที่เท่าไหร่

มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์แต่ละประเภทขณะเดินเครื่องอยู่กับที่อยู่ในระดับที่เท่าไหร่ ...