แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย

          ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองจีนหลายระลอก นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานับเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่สุดที่อพยพมาจากประเทศอื่น และยังคงรัก ...