แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ช้างเผือก

ช้างเผือก

          คำว่า ช้างเผือก เป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้าง ซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทา อันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา (ปก ...

การพระราชทานเสื้อ

การพระราชทานเสื้อ

          ในสมัยโบราณผ้าดีๆ หายากและราคาแพงพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บผ้าที่เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างประเทศถวายหรือทรงซื้อเก็บไว้ในพระคลังเพื่อพระราชทานแก่ ...

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การสืบพันธุ์และชีวประวัติของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          การสืบพันธุ์ในสัตว์ทะเลหน้าดินจะพบได้ทั้งการสืบพันธุ์แบบมีเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศจะพบเป็นส่วนน้อยและพบในสัตว์ที่ ...