แสดง 1 - 10 จาก 954 รายการ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

          ประมาณ  ๔๐  กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่...

การตรวจหาโรคมะเร็งสำไส้ใหญ่-ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง-CT-Screening

การตรวจหาโรคมะเร็งสำไส้ใหญ่ ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Screening for Colorectal Cancer

CT Colonography เป็นวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่ โดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งสามารถสร้างภาพของลำไส้ใหญ่ให้เป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ทำให้ดูผิวภา...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

          การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์(nuclear physics or particle) ซึ่งเป็นวิชา...

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

          รังสีเอกซ์ เป็นรังสีที่มีทั้งคุณและโทษ แต่ถ้านำมาใช้เป็นประโยชน์ทางแพทย์ โดยรังสีแพทย์ผู้มีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการแผ่รั...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2543

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2543

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ...

การรักษามะเร็งปอดโดยการผ่าตัด

การรักษามะเร็งปอดโดยการผ่าตัด

มะเร็งปอดในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นในประเทศไทย เพราะเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งเป็นอันดับ 1 ทั้งในเพศชายและหญิง  ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของมะเร็งปอดที่ผู้เขียนสังเกต คือ ...

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

อยากเรียน ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับ ไม่ทราบมีวิธการเรียน ยังไงบ้างครับ...