แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การแปรรูปโลหะ

การแปรรูปโลหะ

          การแปรรูปโลหะคือการนำเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ (cast iron) ที่ได้จากการถลุงเหล็กมาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ การแปรรูปโลหะมีหลายวิธีและหลายกระ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

         จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆ ได้ เช่น เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม  เหล็กหล่อเทา (gray cast iron) เหล็กพืด (wrought iron) เหล็กตีให้แผ่ไ...

การถลุงเหล็ก

การถลุงเหล็ก

          เหล็กเป็นโลหะที่สำคัญ และใช้มากกว่าโลหะชนิดอื่นๆ ทั่วโลกผลิตเหล็กประมาณร้อยละ ๙๖ของโลหะทั้งหมดโดยเฉลี่ยในแต่ละปี การผลิตเหล็กเป็นอุตสาหกรรม เร...