แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การกินอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน

          ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ทะเลหน้าดินตามลักษณะการกินอาหารของมันแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหน้าดิน ได้แก่ พืชสีเขียวสาหร่ายทะเล ...

ปูนา

ปูนา

          ปูนาเป็นศัตรูของข้าว  เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ ๆ ทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง  นอกจากนี้ ปูยังทำให้คันนาเป็นรูอีกด้วย ...

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

การเพาะพันธ์กุ้งก้ามกราม

            กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืด หากเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนหรือลูกกุ้งจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยระยะหนึ่งตามธรรมชาติ เมื่อไข่กุ้งฟักออกเป็นตัวแล ...

หนู

หนู

          หนูเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าว  เพราะหนูได้กัดกินต้นข้าวในระยะแตกกอ ระยะตั้งท้องและระยะที่เมล็ดแก่เก็บเกี่ยวได้  นอกจากนี้  ...