แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

          โดยทั่วไปแล้ว มีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว  ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าว มี ๔ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง&nbs ...

อ้อย

อ้อย

          อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum* L.)  เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหาร อ้อยนับเป็นพืชสำคั ...

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

          มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นประเทศที่ผลิตมากจึงเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้นรุ้งที่ ๒๐ องศาเ ...

แหล่งกำเนิดของข้าว

แหล่งกำเนิดของข้าว

          ข้าวที่เกิดมีขึ้นในท้องที่ต่างๆ ของโลกเรานี้แบ่งออกได้เป็น ๓ พวก  คือ  ออไรซา ซาไทวา (oryza  sativa) มีปลูกกันทั่วไป ออไรซา แกลเบอ ...