แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

          สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆ เท่านั้น บางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

เมตริก

เมตริก

          เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆ ตามจำนวนแถว และจำนวนสดมภ์ของสมาชิก เช่น             & ...