แสดง 1 - 10 จาก 73 รายการ

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

          3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป...

มาร์ติน-ลูเธอร์-คิง-จูเนียร์-กล่าวคำปราศรัยให้ชาวอเมริกันยุติการเลือกปฏิบัต

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ กล่าวคำปราศรัยให้ชาวอเมริกันยุติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

     28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr) ผู้นำขบวนการสิทธิประชาชน เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ...

ประกาศใช้-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2540

ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

    11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254...