แสดง 1 - 10 จาก 1282 รายการ

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

          ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน  ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก  และส่วนความจำเล็กๆ จะถูกรวมกัน  และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก...

การแจ้งปิดเลขทะเลียนโรงงานเก่า

การแจ้งปิดเลขทะเลียนโรงงานเก่า

การแจ้งปิดเลขทะเลียนโรงงานเก่า แล้วไปขอจดทะเบียนโรงงานใหม่แต่เลขทะเบียนโรงงานที่จดทะเบียนใหม่ไม่มีในฐานข้อมูลของสำนักงาน nbsp เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถที่จะบันทึกสถานะการติดตามได้ ปัญหาดังกล่...

ระบบเลขฐานต่างๆ

ระบบเลขฐานต่างๆ

ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ           ระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นระบบฐานสิบ และตัวเลขที่ใช้กันเป็นสา...

ทำไม-1-โหลต้องมี-12-ชิ้น

ทำไม 1 โหลต้องมี 12 ชิ้น

จำนวน 12 ในหนึ่งโหลของไทยนั้นสัมพันธ์กับระบบนับจำนวนของต่างชาติซึ่งมีคำว่า dozen (โดซเซ่น) หมายถึง 12 เช่นเดียวกัน ย้อนกลับไปหาที่มาคำว่า doze...

ภาษาคอมพิวเตอร์-

ภาษาคอมพิวเตอร์

          ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง  (Machine language) ซึ่งเป็นภาษาท...

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการด้านขนาดคอมพิวเตอร์          คอมพิวเตอร์อาจแบ่งได้เป็น ๔ ขนาดคือ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเ...