แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

          ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน  ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก  และส่วนความจำเล็กๆ จะถูกรวมกัน  และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

หลักการคูณ (The Multiplication Principle)

          สมมติว่า กรรมวิธีหนึ่งทำได้สำเร็จด้วยขั้นตอน 2 ขั้น มีวิธี m วิธีที่จะทำขั้นตอนแรก และสำหรับแต่ละทางเลือกของขั้นตอนแรก มีวิธี n  ...