แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เมตริก

เมตริก

          เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆ ตามจำนวนแถว และจำนวนสดมภ์ของสมาชิก เช่น             & ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

           ในชีวิตประจำวัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...