แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

คณิตศาสตร์แขนงต่างๆ-

คณิตศาสตร์แขนงต่างๆ

เลขคณิต           ในโรงเรียน เราเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์จากการเรียนเลขคณิต วิชานี้กล่าวถึงจำนวนและสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวน&nb...

ขั้นตอนวิธี

ขั้นตอนวิธี

       ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (algorithm) หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา...

โรงเรียนชุมชน

โรงเรียนชุมชน

ความหมายของโรงเรียนชุมชน                 โรงเรียนชุมชนสามารถมีบทบาทใน...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

           ในชีวิตประจำวัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร...