แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

          มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด ๒ ประเภทคือ แหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่ จึงจ ...