แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประวัติอากาศยาน

ประวัติอากาศยาน

          มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาล ดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัย มีชาติจีน กรีก และโรมัน ได้เรียบเรียง ...